GRAVBERGETS JAKTLAG
Beläget inom Malungs östra jaktvårdsområde


Gamla Bilder

Tillbaka
Åke Sandström BengtGustaf
Åke Sandström BengtGustaf
Från vänster Rygg, Lars-Erik Flodung (Loffe), Ingemar Hansson (Bellman), John Erik Eriksson (Jonne), Sten Söderberg, Olle Segeman, Rygg (Laken) Från vänster Kjell Pettersson, Irene Hansson (Faster), Arne Finnström (Pajo), Lasse Ingvarsson, ?, ?, Uno Finnström, Gunnar Finnstrm (Fino), Sar Bengt Olofsson (Kolo), Erik Bengtsson
Från vänster Rygg, Lars-Erik Flodung (Loffe), Ingemar Hansson (Bellman), John erik Eriksson (Jonne), Sten Söderberg, Olle Segeman, Rygg (Laken) Från vänster Kjell Pettersson, Irene Hansson (Faster), Arne Finnström (Pajo), Lasse Ingvarsson, ?, ?, Uno Finnström, Gunnar Finnstrm (Fino), Sar Bengt Olofsson (Kolo), Erik Bengtsson
Jan Segeman, Hans Larsson Döl Rune Robertsson
Jan Segeman, Hans Larsson Döl Rune Robertsson
Jan Segeman Från vänster Rygg, Rygg, Lars Boström, Sten Söderberg, Sören Halvarsson, (Laken), Bengt Ingvarsson, Anders Eriksson (Ankan), Lasse Ingvarsson
Jan Segeman Från vänster Rygg, Rygg, Lars Boström, Sten Söderberg, Sören Halvarsson, (Laken), Bengt Ingvarsson, Anders Eriksson (Ankan) Lasse Ingvarsson
Från vänster Sven Hugo (Duva) Larsson, Lars-Erik Flodung (Loffe), Tomas Eriksson, Hans Larsson, Kjell Pettersson Rö Halvar Emilsson Norr Gravutjärn nuvarande pass nr 241
Från vänster Sven Hugo (Duva) Larsson, Lars-Erik Flodung (Loffe), Tomas Eriksson, Hans Larsson, Kjell Pettersson Rö Halvar Emilsson Norr Gravutjärn nuvarande pass nr 241
Från vänster Skol Ingvar, Erik Larsson, Rö Halvar, Gunnar Finnström (Fino), Sten Söderberg och 40 åringen PG Från vänster Gunnar Finnströn (Fino), Sven Hugo (Duva) Larsson
Från vänster Skol Ingvar, Erik Larsson, Rö Halvar, Gunnar Finnström (Fino), Sten Söderberg och 40 åringen PG Från vänster Gunnar Finnströn (Fino), Sven Hugo (Duva) Larsson
Lars-Erik Flodung (Loffe) 1984 Från vänster HolLars Erik,Teuvo,Busk Albert
Lars-Erik Flodung (Loffe) 1984 Från vänster HolLars Erik, Teuvo, Busk Albert
Från vänster Busk Albert Persson (1885-1991), Sar Sune Olofsson (1931-1978), Beri Hans Larsson (1922), Skol Ingvar Olsson (1914-2006), Ville Nederberg (1917-1970), Sar Bengt(kolo) Olofsson (1939-1997), Toivo Römpötti (1934), Sar Olov Olsson (1904-1986). Födelse och dödsår inom parentes. Bilden är tagen vid Bergmyrheden i slutet av 1960-talet.   
Per Gunnar Bengtsson (PG), Lars-Erik Flodung (Loffe), Dan Ingvarsson
Från vänster Busk Albert Persson (1885-1991), Sar Sune Olofsson (1931-1978), Beri Hans Larsson (1922), Skol Ingvar Olsson (1914-2006), Ville Nederberg (1917-1970), Sar Bengt (Kolo) Olofsson (1939-1997), Toivo Römpötti (1934), Sar Olov Olsson (1904-1986). Födelse och dödsår inom parentes. Bilden är tagen vid Bergmyrheden i slutet av 1960-talet. Från vänster Per Gunnar Bengtsson (PG),Lars-Erik Flodung (Loffe),Dan ingvarsson
Lars-Erik Flodung (Loffe), Anna Lundh Från vänster. Fride-Bertil Larsson, Skol Ingvar Olsson, Sven Hugo (Duva) Larsson.
Från vänster Lars-Erik Flodung (Loffe), Anna Lundh Från vänster. Fride Bertil Larsson, Skol Ingvar Olsson, Sven Hugo "Duva" Larsson.
Gunnar Finnström (Fino) väster om Nyselsvallen 1982 Från vänster John Erik Persson (Jonka), Loffe, Jan Finnström (Findus)
Gunnar Finnström (Fino) väster om Nyselsvallen 1982 Från vänster John Erik Persson (Jonka), Lars-Erik Flodung (Loffe), Jan Finnström (Findus)
Från vänster, Fride Bertil Larsson, Jonas Nederberg, Erik Bengtsson,Sar Sune Olofsson Hol Alf Eriksson med Tusse, Fride Bertil Larsson, Erik Finnström
Från vänster, Fride Bertil Larsson, Jonas Nederberg, Erik Bengtsson, Sar Sune Olofsson Från vänster Hol Alf Eriksson med Tusse, Fride Bertil Larsson, Erik Finnström
Kjell Pettersson, Erik Bengtsson, Rune Robertsson, Erik Arne Bengtsson, Sar Bengt Olofsson(Kolo), Skol Ingvar Jan Finnströn (Findus), Lars-Erik Flodung (Loffe), John Erik Persson (Jonka)
Från Vänster Kjell Pettersson, Erik Bengtsson, Rune Robertsson, Erik Arne Bengtsson, Sar Bengt Olofsson(Kolo), Skol Ingvar Från vänster Jan Finnströn (Findus), Lars-Erik Flodung (Loffe), John Erik Persson (Jonka)
Erik Arne Bengtsson Bengt Ingvarsson, Lasse Ingvarsson
Erik Arne Bengtsson Från vänster Bengt Ingvarsson, Lasse Ingvarsson
Från vänster,Döl Rune Robertsson, Sten Söderberg, Uno Finnström ?, Rickard Pettersson Jan Finnström (Findus), Loffe, Per Gunnar Bengtsson (PG)
Från vänster,Döl Rune Robertsson, Sten Söderberg, Uno Finnström ?, Rickard Pettersson Från vänster Jan Finnström (Findus), Loffe, Per Gunnar Bengtsson (PG)
Bengt Eriksson (Bengte) Från vänster, Bernhard Bäck, Jonas Nederberg, Hans Emilsson, Rö Halvar Emilson
Bengt Eriksson (Bengte) Från vänster, Bernhard Bäck, Jonas Nederberg, Hans Emilsson, Rö Halvar Emilsson
Från vänster, Dan Ingvarsson, Döl Rune Robertsson, Lasse Ingvarsson, Sten Söderberg, Uno Finnströn?, Rickard Pettersson Från vänster, Döl Rune Robertsson, Olof Segeman
Från vänster, Dan Ingvarsson, Döl Rune Robertsson, Lasse Ingvarsson, Sten Söderberg, Uno Finnströn?, Rickard Pettersson Från vänster, Döl Rune Robertsson, Olof Segeman
Gunnar Finnström (FINO) Jan Finnström (Findus)
Gunnar Finnström (FINO) Jan Finnström (Findus)
Irene Hansson (Faster), Kjell Petterssn, Hans Larsson, Hans Emilsson Bengt Ingvarsson
Irene Hansson (Faster), Kjell Petterssn, Hans Larsson, Hans Emilsson Bengt Ingvarsson


Tillbaka